Fike Laboratuvarındaki bilim adamları, patlama mühendisleri ve teknisyenler araştırma, teorik analiz ve deneysel yöntemlerden oluşan bir kombinasyonla patlama olgusuyla ilişkili bilimler konusunda etraflı bir anlayış geliştirmek için sürekli uğraşır. Belki de daha önemlisi, bu araştırma ve testleri kendi ürünlerimize uyguluyoruz.

Bu bilgiyi kullanarak Fike, yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut performans sınırları hakkında bilgilerin geliştirilmesi ve ileriki ürün geliştirme çalışmalarına yönelik kavramsal yaklaşımlar sağlamak için sürekli çalışır. Fike’ın ürün araştırma ve geliştirmesine odaklanması, Patlamaya Karşı Koruma piyasasında bizi lider haline getirmiştir.

BASINÇ TAHLİYE TESTİ

ASME AKIŞ LABORATUVARI

Fike Akış Laboratuvarı, patlama diski cihazlarının, patlama diski/tahliye vanası kombinasyonlarının ve akış kapasitesi ve/veya akışa direnci belirlenmesi gereken diğer cihazların performansını ölçmeye yönelik genel amaçlı bir akış karakterizasyonu laboratuvarıdır. Laboratuvar, özel müşteri uygulamalarını ve daha birçok eşsiz test fırsatlarını destekleyen bir araştırma ve geliştirme amacıdır:

 • Ürün geliştirme akış direnci ve kapasite testleri
 • ASME “UD” sertifikasyon testleri
 • Onaylı patlama diski cihazlarının beş yıllık ASME üretim denetimleri
 • Akış kapasitesi ölçümleri
 • Basınç tahliye vanalarıyla eşleştirilen patlama disklerinin kombinasyon kapasitesi testleri
 • “UV” (vana) sertifikasyon testleri

Test gözetiminden ve kayıtların tutulmasından sorumlu Fike mühendisleri, ASME ve NB tarafından “Yetkili Gözlemciler” (AO) olarak onaylanmıştır. Bu onay, NB Test Laboratuvarından gelen bir temsilci tarafından yapılan teknik incelemeyle verilmiştir. Fike laboratuvar mühendislerine, onaylanabilir akış direnci ve akış kapasitesi verileri üreten testlere denetleme ve onaylama yetkisi de verilmiştir.
Akış Laboratuvarı, Amerika Mekanik Mühendisleri Derneği (ASME) ve Ulusal Buhar Kazanı ve Basınç Tankı Müfettişleri Kurulu (NB) şartlarına uygundur ve onaylı bir test tesisidir (onay no. PRD-023).

METALURJİ LABORATUVARI

Fike Metalurji Laboratuvarı, üretimde kullanılan malzemelerin davranışlarına dair anlayışı arttırmak için kullandığından, Fike ürünlerinin tasarımı ve mühendisliği açısından çok önemlidir. Fike’ın tesis konumu, ürün incelemelerinin metalurji ve malzeme bilimi uzmanlığı alanında yaklaşık 40 yıllık uzmanlığı olan bir personel tarafından daha hızlı ve verimli şekilde yapılmasına olanak sağlar.
Fike Metalurji Laboratuvarında yapılan testler arasında şunlar vardır:

 • Patlama Disklerinin, plaka, bar, borular vb. boyut ve şekil, temizlik, yüzey durumu (baz metal ve kaplamalar dahil), arıza modları, mikroyapısal durumu ve bileşenleri, tane boyutu ve sınır koşulları, kimyasal birikim ve mikrosertlik açısından analizi
 • Mikroskobik ölçüm ve analiz, görüntü arşivleme ve elektronik raporlama
 • Isı işleminden sonra basınç tankı sağlamlığı ve malzeme özellikleri
 • Patlama Diski oluk derinliği ve şekil tutarlılığı
 • Isıl işlem fırınlama süresi, disk malzemeleri üzerinde sıcaklık ve atmosferik etkiler
 • Patlama diskleri üzerindeki aşınma etkileri ve disk malzemelerinin aşınma özellikleri.

UYGULAMA / SEKTÖR DESTEĞİ

Fike’ın test hizmetleri, özel müşteri uygulamaları için geliştirilen özel ürünlerin onaylanması için kullanılabilir…buna havacılık/savunma sözleşmeleri, özel gaz işleme uygulamaları için üretilenler ve standart ürün tekliflerinin diğer birçok çeşidi de dahildir. Akış Laboratuvarı, kombinasyon düzenekleri ve dağıtıcıları, yangın ve patlamaya karşı koruma bileşenleri gibi diğer akış karakterizasyonu ihtiyaçları için de akış testi olanakları sunabilir. Ayrıca Fike’ın ekipman aralığı 1/4 inç ila 4 inç olduğu için, rakiplerimizden daha geniş bir disk boyutu aralığını test etme olanağımız vardır.

Fike, özel sektör kurumlarının ihtiyaçlarını test etmek için bu eşsiz test olanaklarını/tesislerini kullanmıştır. Üstelik Fike’ın deneyimli, onaylı laboratuvar personeli, ASM (Amerika Metal Derneği), ASTM (Amerika Test ve Malzeme Derneği), ASME (Amerika Mekanik Mühendisleri Derneği), AICHE (Amerika Kimya Mühendisleri Kurumu) ve ASNT (Amerika Tahribatsız Test Derneği) gibi yerel ve ulusal sektör kurullarına ve komitelerine düzenli olarak katılır.