Acil Durum Güç Kapatma Yönetimi Sistemi Acil Durum Sistem Güç Kapatma Koordinasyonu

Açıklama

Fike’ın EPSMS (Acil Durum Sistem Güç Kapatma Yönetimi Sistemi), ekipmanın gücünün acil durumlarda zamanında, etkili ve koordinasyonlu şekilde kapatılmasına katkı sağlar ve bunu denetler. Bu sistem, kazara aktivasyon ve işletmenizde pahalıya mal olacak bir kesinti olasılığını azaltarak Acil Durum Güç Kapatma (EPO) kontrollerinin güvenilirliğini artırır.

EPO istasyonları, yangın, sel ve hassas ekipmanların aşırı ısınmasına neden olan bir HVAC arızası gibi acil durumlarda tesisin ve personelin korunması için bilişim teknolojilerinin (BT), ekipmanların, veri merkezinin veya tüm tesisin gücünün kapatılmasını amaçlayan bir güvenlik özelliğidir. Muhtemelen BT, veri merkezi veya ekipman odasının en önemli güvenlik özelliği olan EPO devre sistemi, birçok yerel yargı alanında giderek daha çok zorunlu tutulmaktadır.

Emergency Power Shutdown Management System (EPSMS) illustration

Fike’ın EPSMS sistemi birçok uygulamada şu amaçlarla kullanılır:

  • Yangın sırasında ekipmanların gücünü kesmek
  • Yangını kontrol altında tutmak ve yangın söndürmeye konsantre olmak için yangın damperlerini, havalandırma ve soğutma ekipmanlarını kapatmak
  • Sel veya püskürtmeli sistemi tahliyesi sırasında ekipmanları güvenle kapatmak
  • Yangınla mücadele sırasında itfaiye personelinin elektrik şokundan korunmasına yardım etmek

Fike’ın EPSMS sistemi, tipik bir EPO kurulumunun tüm sorunlarına hitap eder ve güç kapatma devrelerini etkili bir şekilde sağlamlaştırır, kontrol eder ve izler. Ayrıca UL onaylı EPSMS sistemi, kazara EPO aktivasyonu olasılığını büyük ölçüde azaltır ve EPO bir nedenle etkinleştirilirse sistemin yeniden başlama süresini iyileştirir. İşte huzur budur.

Emergency Power Shutdown Management System (EPSMS) design features chart

 

Uygulamalarda

  • Veri merkezleri
  • Telekomünikasyon tesisleri
  • Endüstriyel tesisler
  • Asansör makine odaları
  • Su arıtma tesisleri
  • Elektrik odaları