Aşırı Basınca Karşı Koruma

Sağlık

Yapıları gereği Sağlıkla ilgili ve Hijyenik uygulamalar özel patlama diski çözümlerine gerek duyar. Fike; Biyoteknoloji, Eczacılık ve Gıda ve İçecek sektörlerinin özel zorlukları için geliştirilmiş patlama diskleri, tutucular ve basınç tahliye destekleri gibi yeni teknolojilere sahiptir.